GliSODin инновации
Перший в світі біодоступний препарат супероксиддисмутази